Lô ba số Miền Trung Siêu Chuẩn: 400.000 VNĐ

Nạp tiền nhận số ngày :08-12-19
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Lô ba số Kết quả Theo
08-12-19 Kon Tum
Khánh Hòa
07-12-19Đà Nẵng: 608,
Quảng Ngãi: 574,
Đắc Nông: 209
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
305
06-12-19Gia Lai: 022,
Ninh Thuận: 046
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
349
05-12-19Bình Định: 354,
Quảng Trị: 229,
Quảng Bình: 687
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
340
04-12-19Đà Nẵng: 505,
Khánh Hòa: 653
Trúng Đà Nẵng313
03-12-19Đắc Lắc: 356,
Quảng Nam: 901
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
332
02-12-19TT Huế: 817,
Phú Yên: 169
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
326
01-12-19Kon Tum: 599,
Khánh Hòa: 898
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
351
30-11-19Đà Nẵng: 939,
Quảng Ngãi: 952,
Đắc Nông: 380
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
335
29-11-19Gia Lai: 869,
Ninh Thuận: 642
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
383
28-11-19Bình Định: 534,
Quảng Trị: 368,
Quảng Bình: 417
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
371
27-11-19Đà Nẵng: 201,
Khánh Hòa: 262
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
347
26-11-19Đắc Lắc: 980,
Quảng Nam: 547
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
395
25-11-19TT Huế: 093,
Phú Yên: 488
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
320
24-11-19Kon Tum: 028,
Khánh Hòa: 010
Trúng Kon Tum386
23-11-19Đà Nẵng: 762,
Quảng Ngãi: 637,
Đắc Nông: 370
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
341
22-11-19Gia Lai: 847,
Ninh Thuận: 296
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
347
21-11-19Bình Định: 949,
Quảng Trị: 850,
Quảng Bình: 596
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
345
20-11-19Đà Nẵng: 998,
Khánh Hòa: 671
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
306
19-11-19Đắc Lắc: 601,
Quảng Nam: 580
Trúng Đắc Lắc360
18-11-19TT Huế: 633,
Phú Yên: 733
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
389
17-11-19Kon Tum: 234,
Khánh Hòa: 875
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
348
16-11-19Đà Nẵng: 521,
Quảng Ngãi: 911,
Đắc Nông: 833
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
329
15-11-19Gia Lai: 686,
Ninh Thuận: 568
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
367
14-11-19Bình Định: 348,
Quảng Trị: 693,
Quảng Bình: 283
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
354
13-11-19Đà Nẵng: 674,
Khánh Hòa: 581
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
312
12-11-19Đắc Lắc: 210,
Quảng Nam: 900
Trúng Quảng Nam348
11-11-19TT Huế: 819,
Phú Yên: 512
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
342
10-11-19Kon Tum: 287,
Khánh Hòa: 333
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
355
09-11-19Đà Nẵng: 479,
Quảng Ngãi: 443,
Đắc Nông: 780
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
366
08-11-19Gia Lai: 112,
Ninh Thuận: 660
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
345
07-11-19Bình Định: 027,
Quảng Trị: 940,
Quảng Bình: 494
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
380