Lô ba số Miền Trung Siêu Chuẩn: 400.000 VNĐ

Uy tín chính xác ngày :18-08-19
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Lô ba số Kết quả Theo
18-08-19 Kon Tum
Khánh Hòa
17-08-19Đà Nẵng: 590,
Quảng Ngãi: 156,
Đắc Nông: 906
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
355
16-08-19Gia Lai: 722,
Ninh Thuận: 305
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
348
15-08-19Bình Định: 846,
Quảng Trị: 943,
Quảng Bình: 001
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
328
14-08-19Đà Nẵng: 417,
Khánh Hòa: 293
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
351
13-08-19Đắc Lắc: 794,
Quảng Nam: 255
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
343
12-08-19TT Huế: 787,
Phú Yên: 229
Trúng Phú Yên384
11-08-19Kon Tum: 849,
Khánh Hòa: 763
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
346
10-08-19Đà Nẵng: 150,
Quảng Ngãi: 083,
Đắc Nông: 801
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
338
09-08-19Gia Lai: 719,
Ninh Thuận: 206
Trúng Gia Lai364
08-08-19Bình Định: 959,
Quảng Trị: 298,
Quảng Bình: 772
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
378
07-08-19Đà Nẵng: 208,
Khánh Hòa: 442
Trúng Khánh Hòa326
06-08-19Đắc Lắc: 129,
Quảng Nam: 056
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
343
05-08-19TT Huế: 273,
Phú Yên: 536
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
341
04-08-19Kon Tum: 220,
Khánh Hòa: 396
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
336
03-08-19Đà Nẵng: 993,
Quảng Ngãi: 141,
Đắc Nông: 381
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
326
02-08-19Gia Lai: 199,
Ninh Thuận: 210
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
349
01-08-19Bình Định: 101,
Quảng Trị: 068,
Quảng Bình: 108
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
330
31-07-19Đà Nẵng: 122,
Khánh Hòa: 034
Trúng Đà Nẵng349
30-07-19Đắc Lắc: 973,
Quảng Nam: 480
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
348
29-07-19TT Huế: 096,
Phú Yên: 063
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
370
28-07-19Kon Tum: 303,
Khánh Hòa: 954
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
313
27-07-19Đà Nẵng: 848,
Quảng Ngãi: 095,
Đắc Nông: 007
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
350
26-07-19Gia Lai: 315,
Ninh Thuận: 691
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
316
25-07-19Bình Định: 931,
Quảng Trị: 243,
Quảng Bình: 419
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
338
24-07-19Đà Nẵng: 710,
Khánh Hòa: 054
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
327
23-07-19Đắc Lắc: 678,
Quảng Nam: 261
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
376
22-07-19TT Huế: 441,
Phú Yên: 548
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
367
21-07-19Kon Tum: 493,
Khánh Hòa: 225
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
389
20-07-19Đà Nẵng: 090,
Quảng Ngãi: 975,
Đắc Nông: 189
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
357
19-07-19Gia Lai: 357,
Ninh Thuận: 564
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
336
18-07-19Bình Định: 441,
Quảng Trị: 071,
Quảng Bình: 136
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
342